Door op de verschillende onderwerpen te klikken komt u op andere pagina`s waar u meer informatie kunt vinden.

Wat is een PGB?

 

Als u zorg nodig heeft kunt u een PGB aanvragen. Met een persoonsgebonden budget (PGB) kiest u voor eigen regie omdat u zelf uw zorgverleners inhuurt en zelf uw zorg regelt. 

Aanvragen van een PGB?

 

Voor u een PGB aan gaat vragen moet er eerst gekeken worden welke zorg u precies nodig heeft. Hier is (soms) een indicatie of verwijzing voor nodig.

Als u wilt weten voor welke zorg u in aanmerking komt, dan kunt u het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vragen een indicatie te stellen. Het CIZ onderzoekt voor welk type zorg u in aanmerking komt, en vanuit welke zorgwet (Wlz, Wmo of Jeugdwet) u de zorg kunt ontvangen. Afhankelijk van uw indicatie kunt u een aanvraag doen voor een Wlz-pgb, Wmo-pgb of Jeugdhulp-pgb.

De verschillende soorten PGB op een rij:

 

- PGB vanuit de jeugdwet. Deze is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die zorg nodig hebben.

 

- PGB vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze is bedoeld voor huishoudelijke hulp.

 

- PGB vanuit de wet langdurige zorg (WLZ). Deze is bedoeld voor mensen die de hele dag veel zorg of toezicht nodig hebben.

 

- PGB vanuit de zorgverzekerings wet (ZVW). Deze is bedoelt voor persoonlijke verzorging of verpleging.

Waarom een PGB?

 

Met een PGB heeft u meer eigen regie omdat u zelf uw zorgverleners kunt kiezen, wanneer u geholpen wil worden en waar u geholpen wilt worden (thuis, op de camping of op vakantie bijvoorbeeld).

Is een PGB voor idereen handig?

 

Of een PGB voor u handig is hangt af van een aantal zaken. Een handig hulpmiddel om te kijken of u geschikt bent voor een PGB vind u op de site van Per Saldo

Naast de site van Per Saldo: https://www.pgb.nl/

is de site van de SVB: https://www.svb.nl/nl/pgb/

ook een uitgebreide site waar u veel informatie kunt vinden over het PGB